• Młodzieżowa Rada

    Młodzieżowa Rada

    Młodzieżowa Rada Krakowa jest reprezentacją uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wybieranych w wewnątrzszkolnych demokratycznych wyborach organizowanych przez szkolne Samorządy. Młodzieżowa Rada Krakowa ma charakter konsultacyjny. Powstała w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich oraz demokratycznych. (Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r.)

    więcej