• Sprawdziany, testy, kartkówki… – jak wspierać swoje dziecko?

    Sprawdziany, testy, kartkówki… – jak wspierać swoje dziecko?

    Nauczyciele mają obowiązek sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów w różny sposób (prace pisemne, odpowiedzi ustne,inne formy działania, np. projekty).

    więcej