• Fotografie szkół

  Fotografie szkół

  Z inicjatywy Samorządu Krakowa powstał internetowy album „Nasze szkoły” z prezentacjami krakowskich szkół. Nie chodzi tu tylko o same fotografie, istotny jest dobór i sposób prezentacji informacji o szkołach. Obok ujęć z szerszej perspektywy – pozwalających na porównania z podobnymi szkołami, są tu ujęcia z bliska ważnych i charakterystycznych dla danej szkoły spraw. Obok informacji zewnętrznych o wynikach egzaminów i ewaluacji są informacje samej szkoły o jej mocnych stronach, organizacji i warunkach pracy. Są tu prezentacje wszystkich krakowskich szkół, nie tylko samorządowych. Bo wszystkie szkoły są NASZE, w tych szkołach rozwijają się NASZE dzieci.

  więcej

 • Kraków: Moje miasto – nasze dziedzictwo

  Kraków: Moje miasto – nasze dziedzictwo

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa. Uczestnicy są proszeni o wyprodukowanie maksymalnie 5 minutowego filmu na temat miasta światowego dziedzictwa, w którym mieszkają. Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat oraz od 18 do 21 lat.

  więcej