• W jaki sposób uwolnić dziecko od etykiet i ról

    W jaki sposób uwolnić dziecko od etykiet i ról

    #etykiety

    To, jak na dziecko patrzymy, ma znaczenie. Informacje od nas wpływają bowiem na kształtowanie się u niego obrazu samego siebie.

    więcej