• Wokół egzaminu ósmoklasisty 2019

  Wokół egzaminu ósmoklasisty 2019

  #egzamin

  Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji "Wokół egzaminu ósmoklasisty", która odbędzie się 26 października 2019 roku.

  więcej

 • Sprawdziany, testy, kartkówki… – jak wspierać swoje dziecko?

  Sprawdziany, testy, kartkówki… – jak wspierać swoje dziecko?

  Nauczyciele mają obowiązek sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów w różny sposób (prace pisemne, odpowiedzi ustne,inne formy działania, np. projekty).

  więcej