Placówki w pobliżu

Dla wyszukania placówki w pobliżu danego adresu wystarczy wybrać wybierz etap nauczania, ulicę (aleję, osiedle, plac) i numer domu. Można skorzystać z rozwijalnej listy ulic, można też wpisać jej nazwę. W przypadku podania nieistniejącego numeru domu system zadziała dla pobliskiego istniejącego numeru.

Podana zostanie lista sześciu placówek w pobliżu wskazanego adresu (3 samorządowych i 3 niesamorządowych). Lokalizacja wskazanego adresu i placówek w pobliżu zostanie przedstawiona na mapie.