Szkoła Podstawowa nr 21
IV
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Batalionu "Skała" AK 12
31-272 Kraków
tel: 126332144

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
bezpieczeństwo 756 4
edukacja wczesnoszkolna 15 3 65
matematyka 21 8 6
plastyka 57
ochrona zdrowia i profilaktyka 23 2
narciarstwo 6 10
historia 5 3
język polski 8 4
język angielski 9 1 1
przedmioty przyrodnicze 7

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

Szkoła liczy 377 uczniów uczących się w 18 oddziałach. Rokrocznie szkoła posiada finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych. Uczniowie uzyskują wysokie lokaty w konkursach: matematycznych, literackich, czytelniczych, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, ponad przedmiotowych, historycznych, fotograficznych i sportowych.