Szkoła Podstawowa nr 21
IV
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Batalionu "Skała" AK 12
31-272 Kraków
tel: 126332144

Wizja

 Nasza szkoła to  szkoła bezpieczna i przyjazna,  w której każdy uczeń postrzegany jest  jako niepowtarzalna indywidualność, to szkoła, w której  każdy uczeń czuje się dobrze, jest akceptowany, rozwija swoje zainteresowania, zdobyte umiejętności, zdolności i pasje, jest przygotowany do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie, prezentuje postawy życzliwości, odpowiedzialności, współpracy i współdziałania z innymi, jest gotowy do rozwiazywania problemów na miarę swoich możliwości, potrafi organizować swoją pracę i kierować swoją aktywnością.


Misja

Uczniowie - " Umiej być przyjacielem, a sam znajdziesz przyjaciela".

Rodzice - " Każde dziecko powinno być postrzegane jako niepowtarzalna indywidualność, której umiejętności wzbogacają działania całej społeczności uczniowskiej".

Rada pedagogiczna - " Powiedz mi - a zapomnę, pokaż mi - a zapamiętam, pozwól wziąć udział - a zrozumiem".