Szkoła Podstawowa nr 21
IV
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Batalionu "Skała" AK 12
31-272 Kraków
tel: 126332144

Informacje

W tym dziale dyrektor szkoły opisuje wizję i misję szkoły oraz prezentuje ofertę rekrutacyjną szkoły. W szkołach zawodowych wymienia zawody i kwalifikacje, w liceach i technikach - przedmioty rozszerzone i uzupełniające, we wszystkich szkołach podaje ofertę języków obcych.

Dla wszystkich zainteresowanych wyborem szkoły istotne są informacje dyrektora o bazie szkoły, jej wyposażeniu i organizacji pracy. Ważne są np. informacje o godzinach pracy szkoły (zmianowość), dyżurach dyrekcji i konsultacjach nauczycieli, o dostępności świetlicy, pomocy pedagogiczno-psychologicznej, opieki medycznej, dostępności obiadów.

Tu jest miejsca na ogłoszenia dyrektora dotyczące rekrutacji, inicjowanych wydarzeń i projektów.

Informacje przekazane przez Radę Rodziców to np. projekty inicjowane przez rodziców, współpraca międzynarodowa, wizyty w zakładach pracy, wolontariat, "szkoła dla rodziców" - spotkania z zaproszonymi ekspertami, grupy wsparcia.


Prosimy o sugestie dotyczące innych sposobów opisu oferty szkoły. Będziemy wdzięczni za uwagi.

Prosimy o skorzystanie z  Formularza kontaktowego.