Szkoła Podstawowa nr 21
IV
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Batalionu "Skała" AK 12
31-272 Kraków
tel: 126332144

Efekty

W tym dziale prezentowane są informacje związane z wynikami egzaminów i zewnętrznej ewaluacji pracy szkoły.

Ogólnopolskie egzaminy mogą być pomocne w oszacowaniu poziomu opanowania przez uczniów wymagań podstawy programowej. Wynik bardzo niski (np. 10%) może sygnalizować bardzo duże braki, zapowiadać z dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia edukacyjne na kolejnym etapie kształcenia. Przyjęto mówić w takiej sytuacji o niskim potencjale ucznia. Wysoki wynik (np. 85%) może być oznaką wysokiego potencjału ucznia, który koniecznie należy rozwijać w dalszym kształceniu. Przyjęto, że dla każdego egzaminu tak ustala się granice wyników niskich i wysokich, by w skali kraju do tych grup można było zaliczyć ok. 23% populacji. Dla każdej szkoły porównujemy procent uczniów z potencjałem niskim i potencjałem wysokim z normą krajową.

Dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników zestawiamy wyniki uczniów "na wejściu" z wynikami "na wyjściu" ze szkoły. Wyniki końcowe zestawiamy z rekrutacją, na infografice prezentujemy rozwój potencjału uczniów. Dla prezentacji jednorocznych wskaźników edukacyjnej wartości dodanej wykorzystano kalkulator EWD. Wskaźniki jednoroczne uzupełniają prezentację Instytutu Badań Edukacyjnych. Zobacz EWD gimnazjalne i EWD maturalne.

Odnosząc wyniki szkoły do wyników krajowych, podejmujemy próbę ogólnej oceny obserwowanego kilkuletniego trendu. Ocena ta nie ma charakteru rankingu. Istotna jest możliwość odniesienia wyników szkoły do wyniku kraju, miasta, dzielnicy, do grupy szkół tej samej wielkości, tego samego rodzaju.

Zwracamy uwagę na korzyści, jakie można wyciągnąć z refleksji nad wynikami egzaminów i wynikami ewaluacji zewnętrznej.


Prosimy o sugestie dotyczące innych informacji związanych z egzaminami. Będziemy wdzięczni za uwagi.

Prosimy o skorzystanie z  Formularza kontaktowego.