ul. Stanisława Stojałowskiego 31
30-611 Kraków
tel: 126544059

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
matematyka 99 77 34
edukacja wczesnoszkolna 72 24 55
język angielski 85 31 20
historia 44 44 10
język polski 70 25 5
biegi 134
przyroda 11 11 23
koszykówka 82
dziennikarstwo 16
plastyka 37 4

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.