ul. Stanisława Stojałowskiego 31
30-611 Kraków
tel: 126544059

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
CEO Akademia uczniowska
CEO Mistrzowie kodowania
Projekt - CKE Badanie osiągnieć uczniow od kl. 1 do kl. 6 2009 2015
Projekt UE Praktyczne wychowanie fizyczne 2014 2015
Program UE Agencja Rynku Rolnego Owoce w szkole 2014 2015
Program szkolny Od zabawy do sportu i rekreacji 2014 2015
Program fundacji Mleko dla szkół mleko dla zdrowia Szklanka mleka 2014 2015
Projekt międzynarodowy E - Twinning E - Twinning w edukacji wczesnoszkolnej 2014 2015
Program profilaktyczny i wychowawczy Szkoła bez przemocy 2014 2015
Projekt kuratoryjny Szkola Promująca Zdrowie 2014 2015
SZKOLNY PROGRAM Program edukacji regionalnej - Nasz świat nie ma granic 2014 2015
Program Kuratorium Oświaty w Krakowe Maopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej 2014 2015
Innowacja pedagogiczna Mówię i rozumiem. Język angielski jako Lingua Franca 2014 2015
Innowacja pedagogiczna Od słowa do opowiadania 2014 2015
Projekt midzynarodowy Odyseja Umysu Odyseja Umysu 2014 2015
Projekt międzynarodowy E -Twinning E -Twinning 2014 2015
Projekt szkolny Ratujemy i uczymy ratowac 2014 2015
Program edukacyjno profilaktyczny propagujcy zdrowe odżywianie śniadaniowa klasa 2014 2015
Projekt Edukacyjny Lepsza Szkoła Lepsza Szkoła 2014 2015
Program młodzieżowej przedsiębiorczości Od grosika do złotowki 2014 2015
Innowacja pedagogiczna OPR - obserwatorzy, poeci, reporterzy 2014 2017
MPO Od segregacji nie ma wakacji 2017 2018
Sanepid Trzymaj Formę 2017 2018
Fundacja Uniwersytet Dzieci Technologie z klasą dla klas I-III 2017 2018
Sanepid Nie pal przy mnie proszę 2017 2018
Wydawnictwo GWO Lepsza Szkoła 2017 2018
Program UE – Agencja Rynku Rolnego Komponent owocowo-warzywny 2017 2018
Program fundacji Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia Komponent mleczny 2017 2018
Partnerstwo dla Zdrowia, Instytut Matki i Dziecka Śniadanie daje moc 2017 2018
UP Kraków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Żywe obrazy – artyści w świecie pedagogiki” 2017 2018
WOŚP Ratujemy i uczymy ratować 2017 2018
Fundacja Bez Tajemnic Zakrętki info.-Pomagamy nie tylko przyrodzie 2017 2018
Projekty UE E-twinning - Europejska współpraca szkół 2017 2018
Małopolska Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2017 2018

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.