ul. Żabia 20
30-809 Kraków
tel: 126589464

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 188
wiedza o Krakowie Poznajemy Kraków kl. 2a, 2b, 2c, 3 82
edukacja wczesnoszkolna Bawimy się i tworzymy 69
wspomaganie rozwoju ucznia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 60
edukacja wczesnoszkolna Gimnastyka korekcyjna 54
informatyka Koło informatyczne 40
technika Przygotowanie do karty rowerowej 30
wolontariat Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila 30
pedagogika specjalna Rewalidacja indywidualna 26
lekkoatletyka Koło sportowe dla klas 1-3 25
wolontariat Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila 23
wiedza o Krakowie Poznajemy Kraków kl. 2b 22
wiedza o Krakowie Poznajemy Kraków 21
wolontariat Koło wolontariatu 21
plastyka Koło Świat Dziecięcych Zdolności 20
muzyka Chór 20
wiedza o Krakowie Poznajemy Kraków kl. 1a 20
wolontariat Koło wolontariatu 20
religia Koło biblijne 20
teatr Koło teatralno-woklane 20
gry i zabawy Zespołowe gry sportowe 16
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 15
język angielski Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z języka angielskiego kl. 5-6 15
plastyka Koło teatralno-plastyczne 15
plastyka Koło teatralno-plastyczne 15
pedagogika specjalna Socjoterapia 15
język angielski Innowacja 14
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 14
geografia Koło krajoznawczo-turystyczne 13
język angielski Koło języka angielskiego 13
przyroda Koło przyrodnicze 13
lekkoatletyka Koło sportowe dla klas 1-3 12
matematyka Koło matematyczne dla klas 5-6 12
tenis stołowy Tenis stołowy 11
terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna 10
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 10
język angielski Koło języka angielskiego 10
informatyka Koło informatyczne 10
koszykówka Koszykówka dla klas 4-6 10
informatyka Koło informatyczne 10
lekkoatletyka Koło lekkoatletyczne 10
bibliotekoznawstwo Koło Młodych Czytelników 10
język angielski Koło języka angielskiego 9
informatyka Koło informatyczne 8
wychowanie fizyczne Koło lekkoatletyczne 8
matematyka Koło matematyczne dla klas 5-6 8
technika Bezpieczeństwo ruchu drogowego 8
przyroda Koło przyrodnicze 8
logopedia Zajęcia logorytmiczne 8
logopedia zajecia logopedyczne 7
bibliotekoznawstwo Interdyscyplinarne koło biblioteczne 6
religia Koło misyjne 6
lekkoatletyka Koło lekkoatletyczne 6
religia Koło misyjne 6
historia i literatura konsultacje historia 5
religia krąg biblijny 5
teatr Koło teatralno-woklane 5
muzyka zajęcia wokalne 4
język polski konsultacje 4
język angielski Konsultacje z języka angielskiego 4
pedagogika specjalna Socjoterapia 4
bibliotekoznawstwo Koło biblioteczne 3

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.

Nauczyciele z zaangażowaniem prowadzą liczne koła zainteresowań, przygotowują uczniów do konkursów oraz udzielają wsparcia w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.