ul. Żabia 20
30-809 Kraków
tel: 126589464

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
język angielski Angielski-umiem więcej 69 2015 2016
edukacja wczesnoszkolna Poznajemy Kraków-realizacja programu autorskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej 41 2014 2017
język francuski Przygoda z kulturą francuską - innowacja realizowana w klasach 1 - 3 SP 25 2017
edukacja wczesnoszkolna Świat dziecięcych zdolności-program innowacyjny w ramach edukacji wczesnoszkolnej 25 2015 2018

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.

Liczny udział uczniów w prowadzonych przez Szkołę projektach, w tym współfinansowanych z EFS sprzyja osiąganiu sukcesów na miarę możliwości oraz poszerzeniu kompetencji zarówno naukowych jak i społecznych.