ul. Żabia 20
30-809 Kraków
tel: 126589464

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
plastyka 380 47 8
matematyka 6 16 25
przedmioty przyrodnicze 36 18
muzyka 24 12 1
sztuka 24 5 2
edukacja wczesnoszkolna 10 6 2
dziennikarstwo 13 8
teatr 23 3
religia 5 3 3
język angielski 4 3 3

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

Co roku przygotowywany jest INFORMATOR "Jak miął rok ....?". Informator zawiera informacje dotyczące imponujących sukcesów odnoszonych przez naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach - szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Opisane są w nim również najważniejsze wydarzenia w danym roku szkolnym oraz wymienione wszystkie przedsięwzięcia organizowane na terenie szkoły.