ul. Żabia 20
30-809 Kraków
tel: 126589464

Oferta

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów, w skład którego wchodzi również Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32. Od 1994 roku prowadzimy klasy integracyjne. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, bezpieczną, przyjazną, nasi uczniowie osiągają małe i duże sukcesy. Budynek szkoły usytuowany jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu, niedaleko oazy zieleni jaką stanowi pobliski park i w pobliżu węzła komunikacyjnego, zapewniającego doskonały dojazd z całego Krakowa i okolic. Szkoła ma zniesione bariery architektoniczne, posiada podjazd i schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Uzyskaliśmy: Certyfikat Przynależności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia Europy, Certyfikat „Szkoła przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”,„Szkoła w ruchu”, „Prowadzimy WF z klasą”, Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” oraz Certyfikat Szkoły Wyróżnionej za Wychowanie wydany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Na podstawie raportu przygotowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa dotyczącego przygotowania placówki do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich szkoła otrzymała najwyższą ocenę. W pięciu obszarach: „Baza”, „Kadra”, „Rozwój dziecka”, „Bezpieczeństwo i opieka”, „Szkoła szczególnie polecana przez rodziców” przyznano szkole maksymalną liczbę gwiazdek * * * * *. Mamy doświadczenie w prowadzeniu klasy sześciolatków. OSIĄGALIŚMY NAJWYŻSZE I BARDZO WYSOKIE WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ. Nasi uczniowie zdobywają prestiżowe nagrody w wielu konkursach pozaszkolnych, są laureatami i finalistami małopolskich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła stawia na indywidualizację nauczania. Uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną (pedagog szkolny, psycholog, logopeda), mają możliwość korzystania z zajęć rewalidacji indywidualnej, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, terapii Biofeedback, psychologicznej i gimnastyki korekcyjnej. Na terenie szkoły dyżur pełni psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie. Oferujemy również zajęcia pozalekcyjne: komputerowe, sportowe, teatralne oraz warsztaty plastyczne. Od pierwszej klasy nasi uczniowie uczą się języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach komputerowych w pracowni informatycznej oraz w zajęciach na basenie lub w zajęciach tanecznych. Uczestniczymy w projektach współfinansowanych ze środków unijnych: „Mleko dla zdrowia”, „Owoce w szkole”.

Realizujemy ogólnopolski program społeczny „Mały Wolontariat”, w ramach którego w klasach 1-3 działa grupa małych wolontariuszy „Cecylkowa Gromada”. Uczniowie klas młodszych systematycznie uczestniczą w warsztatach „O zdrowiu słów kilka”. W Szkole działa Samorząd Uczniowski oraz drużyna zuchowa Szczepu „Preria”.

Do tradycji Szkoły należy coroczne przygotowanie spektaklu teatralnego, w którym uczestniczą rodzice, dyrekcja i nauczyciele. Przedstawienie wystawiane jest na scenie auli szkolnej dla najmłodszych uczniów z okazji Dnia Dziecka. W bieżącym roku szkolnym wystawiono przedstawienie pod tytułem "Księżniczka na ziarnku grochu".

BAZA SZKOŁY

Szkoła jest duża, jasna i nowocześnie wyposażona. Każda sala lekcyjna ma wyjście na zamknięty taras, jest wyposażona w sprzęt multimedialny (projektor z ekranem, laptop) oraz inne nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. ze środków UE. Prowadzimy dziennik elektroniczny.

Do dyspozycji uczniów pozostają: biblioteka i czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacyjnym z dostępem do Internetu, dwie pracownie komputerowe z Internetem, nowoczesny kompleks boisk sportowych z placem zabaw, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, salka gimnastyczna. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00 w dwóch przestronnych salach świetlicowych. Sale terapeutyczne i gabinet EEG Biofeedback wyposażono w liczne pomoce dydaktyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aula ze sceną, na której uczniowie prezentują swoje zdolności artystyczne, wyposażona jest również w duże lustra dostosowane do ćwiczeń tanecznych. Stołówka oferuje smaczne obiady. W szkole znajduje się również sklepik ze zdrową żywnością oraz automaty do napojów chłodzących i przekąsek.

Do dyspozycji uczniów jest gabinet pielęgniarki szkolnej.

INFORMACJE DODATKOWE

Dyrektor Szkoły pełni dyżur dla rodziców: czwartek 16.00-17.00.

Pedagodzy szkolni udzielają informacji:

poniedziałek 7.45 -15.00

wtorek 7.45 - 17.00

środa 7.45 -14.30

czwartek 7.45 -17.00

piątek 7.45 -15.30.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00-17.00.

Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godzinie 8:00, a kończą się o godzinie 15:25.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.