ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
taniec Break Dance 50
muzyka "Dziecięcy i młodzieżowy chór" 25
język polski i dziennikarstwo "Ekspres szkolny" 25
matematyka i informatyka "Kodowanie na dywanie" 25
chemia "Chemiczne eksperymenty" 25
matematyka "Gry i zabawy matematyczne" 25
umiejętności "Kuchcikowo" 25
wiedza " Dookoła świata"- warsztaty podróżnicze dla najmłodszych 25
wiedza " Razem badamy, naukę odkrywamy"- warsztaty badawcze 25
kompetencje społeczne "Krakowskim szlakiem" 21
plastyka "Dziecięcy świat wyobraźni" 20

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.

Szkoła prowadzi liczne zajęcia dodatkowe

Zarówno umysły ścisłe, jak i humanistyczne, bądź przyrodnicze - odnajdują z sukcesem swe ścieżki rozwoju.