ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
język angielski English in practice! 205 2019
język niemiecki W klasach 4-8 realizowana jest dodatkowa godzina języka niemieckiego. 75 2021
taniec Break Dance 60 2019
robotyka Robotyka 50 2019
wychowanie fizyczne SKS 40 2019
dziennikarstwo Ekspres szkolny 25 2021
matematyka i informatyka Kodowanie na dywanie 25 2019
muzyka Dziecięcy i młodzieżowy chór 25 2021
matematyka i przedmioty przyrodnicze Gry i zabawy matematyczne 25 2019
kompetencje społeczne "Krakowskim szlakiem" 21 2019
chemia "Chemiczne eksperymenty" 20 2020

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.