ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
plastyka 205 120 23
sztuka 132 48
kompetencje społeczne 205
wiedza 205
umiejętności 205
czytelnictwo 205
osobowość 205
wychowanie fizyczne 132 26
język angielski 132 6
matematyka 132 4

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

Nasze Dzieci i nasi Uczniowie to fantastyczna grupa młodych ludzi. Zawsze zaangażowani, chętnie podejmujący rozmowy i wyzwania. Biorą udział w licznych konkursach zdobywając laury.