ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  • Zajęcia bezpłatne
    • Religia
    • Zajęcia z logopedą
    • Rytmika
    • Język angielski

Informacja o zajęciach dodatkowych jest ważna dla rodziców. Można ją znaleźć na stronie www przedszkola

Szerszy opis oferty zajęć dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej przedszkola. Można ją też znaleźć tu w komentarzu dyrektora przedszkola.

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć...co najważniejsze, z dziećmi pracują życzliwe, chętne i zaangażowane Panie. 

W każdej grupie przedszkolnej mamy zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, robotyki oraz ruchu rozwijającego.

Krasnoludki uczestniczą w dodatkowych zajęciach - " Dookoła świata"- warsztaty podróżnicze dla najmłodszych.

Mali Odkrywcy uczestniczą w dodatkowych zajęciach - " Kuchcikowo"- warsztaty kulinarne.

Tropiciele uczestniczą w dodatkowych zajęciach - " Razem badamy, naukę odkrywamy"- warsztaty badawcze.