ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Oferta

PRZYJDŹ! ZOBACZ! ZOSTAŃ!

Od 2019 roku został wprowadzony system jednego wychowawcy dla dzieci od klasy 0 do klasy 3, oraz od klasy 4 do klasy 8, w celu zredukowania stresu związanego z poznawaniem nowego wychowawcy.

Od 2019 roku w związku z realizacją innowacji "English in practice!" zwiększono liczbę godzin nauczania języka angielskiego, od pierwszej grupy przedszkolnej do 8 klasy, aby uczniowie z łatwością mogli nawiązywać współpracę z rówieśnikami z innych krajów.

Od 2021 roku w związku z realizacją innowacji "Deutsch interaktiv-multimedia w nauczaniu języka niemieckiego" zwiększono liczbę godzin nauczania języka niemieckiego, od 4 do 8 klasy, aby uczniowie z łatwością mogli nawiązywać współpracę z rówieśnikami z innych krajów.

Od 2019 roku realizujemy projekt unijny "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli " w celu poszerzania wiedzy z zakresu programowania, matematyki, przyrody.

W przedszkolu realizujemy programy własne: "Dziecko przyjacielem przyrody", W zdrowym ciele zdrowych duch, przedszkolaczek nasz zdrowy jest", "Zabawy plastyczne z dzieckiem zagrożonym dysleksją", "Elementy gimnastyki korekcyjnej na wesoło", "Woda mój przyjaciel". Ponadto w codziennej pracy stosujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, zabawy ruchowe Orffa, KLANZY, Thulina, matematyczne działania  prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz wiele innych, które inspirują dziecko do działania.

W naszej szkole nie zadajemy prac domowych na weekendy realizując wewnętrzną politykę "Weekend dla Rodziny".

W naszej szkole sprawdziany nie odbywają się w poniedziałek  oraz w pierwszy dzień po świętach i po feriach.

Współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz z AGH uczestnicząc w zorganizowanych zajęciach.

DLACZEGO MY? (kliknij tutaj)


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.