ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Wizja

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi to nowoczesna edukacja dumna z dziedzictwa historycznego, otwarta, bezpieczna i przyjazna, wspierająca najmniejsze osiągnięcia uczniów, współtworzona przez całą społeczność szkolną.


Misja

Misją Szkoły Podstawowej nr 137 im. Wiktora Zina jest tworzenie przestrzeni do uczenia się przez całe życie przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości edukacji, budowania kreatywności, kształcenia środowiska przyjaznego uczniom z poszanowaniem godności osobistej poprzez współpracę i partnerskie współdziałanie wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły.