ul. Feliksa Wrobela 79
30-798 Kraków
tel: 126532291

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język niemiecki

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.

Od wielu lat w klasach 1-8 realizujemy projekt dodatkowej nauki języka angielskiego. 

Od 2019 roku dodatkowa godzina nauki języka angielskiego wprowadzona została do trzech oddziałów przedszkolnych. Dzięki temu, dzieci cztery razy w tygodniu poznają nowy sposób komunikacji.

Od 2021 roku w klasach 4-8 została wprowadzona dodatkowa godzina nauki języka niemieckiego.