ul. M. Wrony 115
30-399 Kraków
tel: 122621020

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
wychowanie fizyczne SKS 40
wychowanie fizyczne SKS 40
turystyka szkolne koło PTTK 35
turystyka szkolne koło PTTK 35
turystyka szkolne koło PTTK 35
turystyka szkolne koło PTTK 35
teatr koło teatralne klasa III 28
edukacja wczesnoszkolna zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 25
przyroda koło ekologiczno-przyrodnicze 15
plastyka koło plastyczne 15
matematyka koło matematyczne 15
edukacja wczesnoszkolna przygotowanie do konkursów 15
język polski koło polonistyczne 12
matematyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 10
język polski zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 10
historia koło historyczne 10
informatyka koło informatyczne 10

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.