ul. M. Wrony 115
30-399 Kraków
tel: 122621020

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Projekty UE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 2012 2013

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.