Szkoła Podstawowa nr 129
XVII
status: zawiera klasy Gimnazjum nr 44
os. Na Stoku 34, 31-706 Kraków
os. Na Wzgórzach 13A
31-722 Kraków
tel: 126451576