ul. Ferdynanda Weigla 2
30-898 Kraków
tel: 12 3971055

Wizja

Wizja szkoły:

Kształcąca umiejętności. Wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne. Preferująca nowoczesne metody nauczania. Zapewniająca zaplecze socjalne.

Atrakcyjna pod względem bazy, również rekreacyjno-sportowej. Otwarta, przyjazna, bezpieczna, tolerancyjna, twórcza. Mobilizująca, zapewniająca indywidualny rozwój ucznia, indywidualizująca pracę z uczniem, promująca zdrowie.


Misja

W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces.