ul. Ferdynanda Weigla 2
30-898 Kraków
tel: 12 3971055

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język niemiecki

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.

Języki obce:

język angielski – uczniowie klas I–III 2 godziny tygodniowo

język angielski – uczniowie klas IV–VIII 3 godziny tygodniowo

język niemiecki – uczniowie klas VII-VIII 2 godziny tygodniowo

koło języka niemieckiego - uczniowie klas V-VI 1 godzina tygodniowo