ul. Łąkowa 31
31-443 Kraków
tel: 124110280

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
religia Przygotowanie do Komunii Świętej dla kl. 3 94
umiejętności Pomoc w nauce 75
język angielski Przygotowaie do sprawdzianów kl 4-6 75
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1-3 75
edukacja wczesnoszkolna Koło konkursowe dla klas I-III 74
religia Koło liturgiczno-biblijne dla kl. 3 70
religia Koło liturgiczno-biblijne dla klas III 70
plastyka Koło ceramiczne 70
język angielski Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla kl. 1-3 i 4-6 68
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla różnych klas 65
język angielski Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla kl. 1-3 i 4-6 64
język polski Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla kl. 4-6 62
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I-III 54
edukacja wczesnoszkolna Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania dla klas 1-3 46
edukacja wczesnoszkolna Koła konkursowe dla kl. 1-3 46
język angielski Koło z języka angielskiego kl. 5 i 6 45
matematyka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 4-6 45
szachy Szachy dla początkujących 42
piłka ręczna Piłka ręczna kl. 1-3 i 4-6 40
język angielski Koło języka angielskiego dla kas I 40
język polski Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 4 -6 36
język polski Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas IV-VI 36
matematyka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 4 - 6 36
język chiński Język chiński 35
matematyka Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas IV-VI 32
piłka ręczna Piłka ręczna kl. 1-2 i 3-4 30
taniec Zajęcia teneczne - hip hop 30
język angielski Kolo języka angielskiego 30
matematyka Koło matematyczne 28
język angielski Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas III-VI 28
plastyka Koło ceramiczne kl. 1-6 26
przyroda Przygotowaie do sprawdzianu kl. 6 26
siatkówka SKS dla klas IV-VI 26
język polski Koło polonistyczne 26
przyroda Koło przyrodnicze 26
muzyka Zajęcia wokalne dla kl. 4-6 25
plastyka Rękodzieło ludowe i artystyczne kl 1-3 i 4-6 25
umiejętności Robotyka 25
łyżwiarstwo Koło łyżwiarskie 25
pedagogika Warsztaty pedagogiczne dla kl. 4-6 25
edukacja wczesnoszkolna Koło turystyczno-kulturalne 25
matematyka Koło matematyczne dla kl. 6 25
informatyka Zajęcia komputerowe 24
informatyka Garfika komputerowa 24
plastyka Koło artystyczne 24
informatyka Zajęcia komputerowe 24
wychowanie fizyczne Gimnastyka korekcyjna dla kl. 3 24
plastyka Zajęcia plastyczne dla kl. 1 24
siatkówka SKS dla kl. 4 24
łyżwiarstwo Koło łyżwiarskie dla klas III 23
matematyka Koło matematyczne 23
informatyka Programowanie 23
muzyka Studio Tęczowej Piosenki 23
wiedza o Krakowie Koło "Poznajemy Kraków i okolice" 23
przedmioty przyrodnicze Przygotowanie do sprawdzianu i konkursów dla klas VI 22
piłka nożna Piłka nożna 22
plastyka Koło plastyczne dla kl. 2e 22
taniec Zajęcia muzyczno-taneczne 22
edukacja wczesnoszkolna Koło dziennnikarskie dla kl. 3 22
wiedza Koło Patrona Szkoły A. Fiedlera 21
siatkówka SKS dla kl. 5 21
język polski Koło recytatorskie 21
matematyka i informatyka Przygotowanie do konkursów kl. 4-6 21
język angielski Przygotowanie do sprawdzianu i konkursów dla klas VI 21
edukacja wczesnoszkolna Koło konkursowe dla kl. 2 21
matematyka Koło matematyczne 20
informatyka Zajęcia komputerowe w ramach świetlicy szkolnej 20
informatyka Akademia filmowa 20
przyroda Koło przyrodnicze kl. 4-6 20
plastyka Klub kultury etnicznej. Rękodzieło ludowe i artystyczne 20
piłka nożna Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 114 20
plastyka Zajęcia ceramiczne 20
łyżwiarstwo Koło łyżwiarskie 20
wiedza Pomoc w odrabianiu zadań domowych 20
plastyka Ceramika 20
taniec Zajęcia muzyczno-taneczne 20
edukacja wczesnoszkolna Ćwiczenia językowe dla kl. 1 19
historia Koło historyczne dla kl. 4-6 19
muzyka Nauka gry na gitarze 19
taniec Tańce integracyjne-hisoryczne 19
psychologia Koło psychologiczne 19
język polski Mały polonista 19
umiejętności Robotyka 19
siatkówka SKS Siatkówka dla kl. 5-7 18
muzyka Koło wokalne kl. 4-6 18
historia Koło historyczne dla kl. 4-6 18
przedmioty przyrodnicze Koło przyrodnicze dla klas IV-VI 16
muzyka Zajęcia wokalne dla kl. 1-3 16
gry i zabawy Gry i zabawy w ramach zajęć świetlicowych 16
piłka ręczna Piłka ręczna kl. 4-5 16
religia Koło biblijno-liturgiczno-muzyczne 16
przyroda Przygotowanie do konkursów kl. 6 16
technika Koło techniczne 15
turystyka Wycieczki po Krakowie 15
pedagogika Warsztaty pedagogiczne 15
muzyka Zajęcia wojalne dla klas IV-VI 15
umiejętności Robotyka 15
plastyka Klub kultury etnicznej – rękodzieło 15
plastyka Rękodzieło florystyczne kl. 1-3 15
piłka nożna Piła nożna dla dziewczyn kl. 4-7 15
przedmioty przyrodnicze Koło przyrodniczo-geograficzne 15
język polski, historia, turystyka Koło „Poznajemy Kraków i okolice” 15
edukacja wczesnoszkolna Koło czytelniczo-recytatorskie dla kl. 2 15
szachy Koło szachowe 15
muzyka Koło gitarowe dla zaawansowanych ARKADIA 15
muzyka Koło muzyczne ARKADIA 15
bibliotekoznawstwo Koło przyjaciół biblioteki dl klas I-VI 14
edukacja wczesnoszkolna Koło czytelnicze dla kl. 1 14
gry i zabawy Zespołowe gry sportowe dla klas IV-VI 14
muzyka Gitara dla początkujacych 14
informatyka Zajęcia komputerowe dla kl. 4-7 14
muzyka Koło muzyczne ARKADIA 14
sztuki walki Zajęcia z Ju Jitsu 13
informatyka Grafika komputerowa w ramach świetlicy szkolnej 12
piłka ręczna SKS dla klas IV 12
technika Koło bezpieczeństwa ruchu drogowego dla klas IV-V 12
wiedza Koło kultury chińskiej 12
muzyka Zajęcia wokalne dla kl. 4-7 12
muzyka Gitara dla początkujących 12
bibliotekoznawstwo Koło Przyjaciół Książki dla kl. 4-6 12
historia Koło historyczne dla klas IV-VI 11
psychologia Koło psychologiczne 11
dziennikarstwo Studio Tęczowej Piosenki kl. 4-7 11
logopedia Zajęcia logopedyczne 11
informatyka Warsztaty programowania dla kl. 4-6 11
muzyka Koło liturgiczno-muzyczne gry na gitarze dla zaawansowanych 11
wiedza o Krakowie Koło "Poznajemy Kraków i okolice" 10
bibliotekoznawstwo Koło Przyjaciół Biblioteki 10
film Akademia filmowa 10
muzyka Zespół wokalno-artystyczny dla klas II-VI 10
informatyka Koło informatyczne dla klas V-VI 10
szachy Koło szachowe 10
sztuki walki Zajęcie z karate dla początkujących 10
plastyka Rękodzieło florystyczne kl. 4-6 10
muzyka Studio Tęczowej Piosenki kl. 1-3 10
dziennikarstwo Koło biologiczne 10
historia i literatura Koło historyczne dla kl. 4-7 10
umiejętności Pomoc w nauce 9
umiejętności Warsztaty z techniki uczenia się i zapamiętywania dla kas IV-VI 9
język angielski Koło z języka angielskiego dla kas IV 8
logopedia Zajęcia logopedyczne 8
korekcja i kompensacja Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.