ul. Łąkowa 31
31-443 Kraków
tel: 124110280

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
język chiński Dialogi z Konfucjuszem 2010
przedmioty przyrodnicze Festiwal Święto Ogrodów 2006
przedmioty przyrodnicze Tydzień Patrona Szkoły 2000
przedmioty przyrodnicze Święto Ziemi w współpracy z Instytutem Botaniki i Ochrony Przyrody PAN 2012
społeczne Akcje charytatywne 2014

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.