ul. Łąkowa 31
31-443 Kraków
tel: 124110280

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Agencja Rynku Rolnego Owoce w szkole 2009
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z Narodowy Bank Polski „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” 2017
Agencja Rynku Rolnego Mleko w szkole 2009
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa Pierwsze kroki na śniegu 2016
Projekty UE Europejski projekt STARS 2016
Projekty UE Praktyczne wychowanie fizyczne 2014
Małopolska Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Projekty UE Akademia Młodych Matematyków 2009 2011
Projekty UE Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy 2009 2011
MEN Książki naszych marzeń 2015 2015
CEO Szkoła z klasą 2.0 2013 2015
Krakowski Ośrodek Terapii Tamuj przemoc 2016 2017
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE Nie pal przy mnie, proszę 2016 2017
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Znajdź właściwe rozwiązanie 2016 2017
CEO Mistrzowie kodowania 2016 2017

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.