ul. Łąkowa 31
31-443 Kraków
tel: 124110280

Wizja

Nasza szkoła jest edukacyjną wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Przyjazne relacje, wzajemne zrozumienie, otwartość i zaufanie - to sprawy bardzo dla nas ważne! Uważamy, że kompetentny zespół nauczycieli we współpracy z zaangażowanymi rodzicami, może efektywnie wykorzystać ten niezwykły czas w rozwoju dziecka, którym jest szkoła podstawowa. 

Razem z naszym patronem Arkadym Fiedlerem wędrujemy po kraju i świecie szukając tego co mądre, piękne i dobre. To co nas odróżnia od innych szkół to coroczny i absolutnie niezwykły projekt Tydzień Patrona Szkoły, w czasie którego poznajemy różnorodne kraje i kultury. O prestiżu tej imprezy świadczy nie tylko lista znakomitych gości, ambitny patronat, ale także liczna obecność absolwentów szkoły.

Priorytetem jest dla nas nie tylko możliwie najwyższy poziom nauczania, ale także ciężka i skuteczna praca wychowawcza. Podmiotowość wychowanka, partnerstwo edukacyjne, dialog, wszechstronny rozwój ucznia - to tylko wybrane elementy wizji naszej szkoły.

Od klasy pierwszej nasi najmłodsi Europejczycy uczą się języka angielskiego i chińskiego. U nas każdy jest niepowtarzalny! Realizujemy wiele projektów ze środków UE, ekologicznych, regionalnych, charytatywnych oraz zdrowotnych i profilaktycznych. 

Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! 

Edukacja może być radością - Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie to gwarantuje!

Zapraszamy serdecznie. Poznajmy się bliżej!


Misja

Szkoła wspomaga rozwój intelektualny, społeczno-moralny i fizyczno-zdrowotny naszych uczniów. Uczy ich racjonalnego rozwiązywania bieżących problemów życiowych, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w przyszłej działalności obywatelskiej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Odkrywa i rozwija ich indywidualne predyspozycje, zainteresowania, zdolności oraz kształtuje ich postawy zgodne z ogólnie przyjętymi normami. Stwarza każdemu uczniowi warunki do osiągnięcia sukcesu i rozwija wiarę we własne siły.