ul. Łąkowa 31
31-443 Kraków
tel: 124110280

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Klasy lekcyjne 17 sal lekcyjnych
Pracownia komputerowa 24 komputerów
Pracownia językowa 24 stanowisk językowych
Pracownia chemiczno-fizyczna 1 sala lekcyjna
Pracownia biologiczno-geograficzna 1 sala lekcyjna
Sala gimnastyczna 170 m² z szatniami dla chłopcow i dziewczynek
Sala gimnastyczna - mała 73 m² sala przeznaczona do gier i zabaw
Boiska szkolne 3 boiska: boisko wielofunkcyjne z bieżnią, dwa boiska do koszykówki
Plac zabaw plac zabaw w ramach programu
Biblioteka 54 m² z różnorodnymi zbiorami bibliotecznymi
Stołówka szkolna wraz z jadalnią 73 m² posiłki przygotowywane na miejscu
Świetlica szkolna 3 pomieszczenia (salka multimedialna, salka do nauki i sala do gier)

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.