ul. Jana Kurczaba 19
30-868 Kraków
tel: 126582638

Wizja

Nasze przedszkole uwrażliwia dzieci na piękno przyrody , wdraża do życia w zgodzie z naturą , uczy szacunku i tolerancji dla tego co słabsze , dla siebie i innych . Zmierzamy do tego , aby Mały Człowiek wyrósł na świadomego swych praw i obowiązków mieszkańca Ziemi 


Misja

Jesteśmy po to , by wprowadzać dziecko w otaczające środowisko bliższe i dalsze oraz pomóc Mu się w nim odnaleźć. Przez wspólna zabawę i pracę dzieci uczą się samorządności , współdziałania w zespole , tolerancji i szacunku dla otaczającego świata , potrafią zachować się bezpiecznie w różnych sytuacjach .