os. Piastów 10
31-623 Kraków
tel: 126480389

Wizja

W naszym przedszkolu poprzez wszystkie dostępne metody i formy oddziaływań stworzymy dzieciom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju. Celem przedszkola jest zapewnienie naszym wychowankom możliwości zaspokajania  swoich indywidualnych potrzeb. Poprzez obcowanie z technologią informacyjną , techniką, przyrodą i środowiskiem naturalnym dzieci będą umiały korzystać ze zdobytej wiedzy w nauce i zabawie.Po ukończeniu etapu edukacji przedszkolnej nasi wychowankowie będą uczniami o wszechstronnych zainteresowaniach  i różnorodnych umiejętnościach. Jesteśmy wysoko wykwalifikowaną kadrą nasze przedszkole  jest dobrze wyposażone i wiemy, że w tej dziedzinie osiągniemy sukces.


Misja

    Jesteśmy przedszkolem artystycznym, które poprzez różnorodne metody, środki wyrazu i działania wychowawczo- dydaktyczne stara się przybliżyć swoim wychowankom świat nauki,  literatury, muzyki i sztuki. W duchu wartości patriotycznych chcemy nauczyć dzieci miłości do Ojczyzny. Jesteśmy otwarci na bliskie i dalekie podróże  w celu poznania kultury własnego państwa,  jak również bogactwa kulturowego  innych narodów. Przybliżając dzieciom polską i światową literaturę pokazujemy, jak odróżnić dobro od zła a własnym przykładem wprowadzamy w świat wartości moralnych  i etycznych, dbając  by nasi wychowankowie byli kulturalni , wrażliwi , wyrozumiali i dobrzy. W oparciu o praktyczne działania dbamy również o ekologiczne aspekty naszego środowiska.Praca naszego przedszkola opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy z rodzicami naszych wychowanków.Wiemy, że razem możemy zdziałać więcej , lepiej i skuteczniej. Jest to droga do osiągnięcia sukcesu, wrażliwi na każde dziecko uczymy je żyć  we współczesnym świecie, gdzie dobro i zło spierają się ze sobą. Wzorując się na pozytywnych przykładach bohaterów, pełni wiary we własne siły i potencjał dzieci wierzymy, że nasze przedszkolaki bez lęku będą mogły stanąć u progu szkoły.