os. Niepodległości 4
31-861 Kraków
tel: 126485829

Oferta

W naszym przedszkolu jest ciepło, przytulnie, bezpiecznie. Zapewniamy opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Rozwijamy kreatywność i wrażliwość na piękno, wzbudzamy zainteresowania patriotyczne prastarym miastem Krakowem - naszą małą ojczyzną. Wychowujemy wrażliwego odbiorcę muzyki oraz przyjaciela przyrody. Dbamy o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniamy poczucie własnej wartości oraz szacunku do innych. Umożliwiamy prezentacje osiągnięć dziecka w środowisku rozwijając dziecięce talenty.

Ministerstwo Edukacji Narodwej przyznało przedszkolu tytuł " Szkoła Odkrywców Talentów"

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców, oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań. Nasze dzieci z radością uczestniczą w życiu przedszkola. Naszymi walorami są twórczy, kompetentny, otwarty na dobro dziecka zespół nauczycieli, bliskość placówek sportowych, oświatowych i kulturalnych. Rozwijamy i pielęgnujemy indywidualność i niepowtarzalność dziecka, prowadzimy pracę indywidualną z dzieckiem pod kątem wszechstronnego rozwoju.

Szczególną troską otaczamy dzieci z problemami. Przygotowałyśmy do rekrutacji miejsca dla dzieci w trzech oddziałach integracyjnych.

Na terenie przedszkola udzielają pomocy: psycholog, pedagog, dwóch logopedów, oraz specjaliści: oligofrenopedagodzy,tyflopedagog, terapeuta SI oraz Bio Feedback .

Praca indywidualna z dziećmi odbywa się w dwoch gabinetach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i programy komputerowe. Posiadamy salę do integracji sensorycznej SI.

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: • gimnastyka korekcyjna • rytmika • język angielski • religia • taniec towarzyski, szachy.

Dzieci uczestniczą w programie Akademia Przedszkolaka ( Tauron - Arena)

Przedszkole organizuje zajęcia twórcze: ceramika, malarstwo, decoupage, robotyka.

Dzieci uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, lekcjach muzealnych, bibliotecznych. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa: chodzimy do teatrów, opery, kin, na wystawy.

Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Nasze przedszkole daje im szansę na pełniejszy rozwój wśród zdrowych

rówieśników. Razem się wychowują, bawią, zdobywają nowe umiejetności i wiadomości. Praca z dziećmi o

specjalnych potzrebach edukacyjnych bazuje na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych,

dostosowanych do możliwości dzieci. Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach grupowych oraz zajęciach

indywidualnych z nauczycielem oligofrenopedagogiem i specjalistami: logopedą, psychologiem.

Nasze przedszkole współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych ("Tęcza",

"Nasze dzieci", "Bądźcie z nami", "Graal"). Owocem tej współpracy jest udział naszych wychowanków w

licznych wycieczkach, uroczystościach, imprezach integracyjnych, warsztatach rękodzielnictwa, a ich rodzice

mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych itp.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.