os. Niepodległości 4
31-861 Kraków
tel: 126485829

Wizja

Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi jest nastawione na radosny rozwój dziecka, tak by nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi i z przyjemnością odkrywało otaczający go świat, aby nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radziło sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców .Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .


Misja

Każde dziecko jest dla nas ważne . Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego harmonijnego rozwoju. Zapewniamy, że każde z dzieci zdobędzie inspirację do działania i twórczego poszukiwania, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.