ul. Słomiana 8
30-316 Kraków
tel: 122661002

Wizja

Nasze przedszkole to miejsce kreowania twórczej aktywności dziecka, wyzwalania jego spontanicznej potrzeby tworzenia,nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkole i w dalszym dorosłym życiu, kształtowania postawy otwartości na świat i jego wartości w atmosferze wzajemnej życzliwości, akceptacji, zgodnej, radosnej zabawy. 


Misja

Jesteśmy doświadczonym twórczym zespołem, wykwalifikowanych nauczycielek i sprawnie działającego personelu. Jesteśmy tu po to, aby każdego dziecku stworzyć szanse indywidualnego rozwoju, wspomagać je w poznawaniu i porządkowaniu rzeczywistości i osiąganiu gotowości szkolnej.