ul. Krowoderskich Zuchów 28
31-272 Kraków
tel: 126331526

Wizja

Optymistyczne przedszkole – wspieramy i rozwijamy wszechstronną aktywność dziecka oraz inteligencje wielorakie

Dajemy dziecku bogactwo doświadczeń i przeżyć oraz kształtujemy jego osobowość. Wyposażamy je w wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w dorosłym życiu.


Misja

Przedszkole przygotowuje dziecko do bezstresowego podjęcia nauki oraz radzenia sobie z wymaganiami stawianymi w szkole.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dziecka , zapewnia mu opiekę, bezpieczeństwo, wypoczynek oraz wszechstronny rozwój.

Przedszkole indywidualizuje oddziaływania wspomagające oraz korygujące rozwój dziecka , wyrównuje jego szanse edukacyjne.

Dziecko korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, działa metodami aktywnymi.

Przedszkole przeprowadza rzetelną diagnozę umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci, która jest punktem wyjścia do planowania działań edukacyjno – wychowawczych.