ul. Wielicka 76B
30-552 Kraków
tel: 122966743

Oferta

W bieżącym roku do pracy z dziećmi wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole"- M.  Puskot , A.Staszewskiej -Mieszek , "Ekologia w przedszkolu"-G.Kutyłowskiej , "Dziecięca matematyka"-E.Gruszczyk-Kolczyńskiej , programy własne naszych nauczycielek : "Adaptacja dzieci w przedszkolu" , "Program pracy z dzieckiem zdolnym " , "Program stymulowania dziecka przedszkolnego do nauki pisania" Korzystamy również z innych programów. Oprócz zajęć dodatkowych na terenie placówki działa koło czytelnicze  , organizujemy teatrzyki edukacyjne , warsztaty , wycieczki edukacyjno-rekreacyjne , wyjścia do kina . teatru na wystawy .Dzieci są przygotowywane do uczestnictwa w konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich  , w których zajmują wysokie lokaty. Są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.