ul. Wielicka 76B
30-552 Kraków
tel: 122966743

Wizja

Przedszkolak "Mały strażnik przyrody " , promujący zdrowy styl życia .


Misja

Jesteśmy przedszkolem z wstępnym etapem kształtowania u dzieci postaw prozdrowotnych i proekologicznych.Prowadzimy szereg działań o w/w charakterze  .Chcemy w pełni włączać się w życie środowiska, propagować zdrowy styl życia ,przestrzegać zasad "szeroko 

pojętego " bezpieczeństwa , rozwijać kreatywność w dziedzinie ekologii.Współpracujemy z różnymi podmiotami , instytucjami w tym zakresie , wykorzystujemy wiedzę i chęć współpracy rodziców, oraz   osób z bliższego i dalszego  środowiska .