os. Na Lotnisku 15
31-803 Kraków
tel: 126484457

Wizja

Nasze przedszkole, to przedszkole stwarzające przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego inteligencji, potrzeb i możliwości. Zarządzanie oparte jest na zasadach pracy zespołowej, stwarzając wśród pracowników atmosferę wzajemnego szacunku, współpracy i zrozumienia. W przedszkolu zabiegamy o konstruktywną, partnerską współpracę z rodzicami, a także o wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej. Ważnym elementem naszej pracy jest promowanie placówki poprzez działalność dzieci i wszystkich pracowników przedszkola. Dajemy dzieciom radość a rodzicom zadowolenie.


Misja

  • 1.Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ich ciekawość świata.
  • 2.Diagnozujemy indywidualne możliwości u dzieci, co stanowi początek budowania indywidualnej drogi rozwoju każdego wychowanka.
  • 3.Dzieci traktujemy indywidualnie i podmiotowo, z poszanowaniem ich praw.
  • 4.Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne.
  • 5.Przygotowujemy dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron i walki ze słabościami.
  • 6.Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku dla innych, umiłowania ojczyzny.
  • 7.Dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne wszystkich osób przebywających w przedszkolu.
  • 8. Rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego.
  • 9.Nasze przedszkole ma wielu przyjaciół wśród placówek oświatowych i instytucji.