os. Jagiellońskie 16
31-833 Kraków
tel: 126498114

Oferta

Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • program wychowania przedszkolnego
 • projekt działań adaptacyjnych
 • miesięczne plany pracy poszczególny oddziałów
 • plan roczny działania przedszkola

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej ,zgodne z kształceniem wielostronnym, m.in. elementy Pedagogiki Zabawy KLANZA , strategia pracy wg programu ,, Przedszkolaki- Krok Pierwszy , Krok Drugi , gimnastyka twórcza R. Labana , W. Sherbone , edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczynskiej oraz metody aktywizujące twórcze myślenie i działalność dzieci , doskonalące umiejętność rozwiązywania problemu.
 • Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda)
 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

Oferta dla dzieci

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców na terenie przedszkola organizowane są różne zajęcia dla dzieci :

religia dla dzieci starszych - zgody rodziców,  zajęcia z logopedą dwa razy w tygodniu , dla dzieci ze wskazaniem do pracy wyrównawczej zajęcia z psychologiem dwa razy w miesiącu , dla dzieci ze wskazaniem do pracy wyrównawczej

Zajęcia dodatkowe w bieżącym roku szkolnym:

Taniec towarzyski raz w tygodniu wg. wyboru rodziców dzieci , w danym roku szkolnym. Fachowość, kreatywność osoby prowadzącej pozwala dzieciom już od kilku lat odnosić sukcesy podczas przeglądów dorobku artystycznego przedszkoli krakowskich.

Balet z gimnastyką artystyczną raz w tygodniu wg wyboru rodziców dzieci , w danym roku szkolnym. Dzieci uczą się podstawowych ćwiczeń i figur z zakresu baletu, gimnastyki artystycznej, które pomagają zachować prawidłową postawę ukierunkowane na wzmacnianie i rozciąganie mięśni.

Rytmika, razy w tygodniu, prowadzona jest w każdej grupie wiekowej przez rytmiczkę mającą bardzo dobre przygotowanie zawodowe oraz wiele ciekawych pomysłów, stosującą aktywne formy wychowania muzycznego. Dzięki temu nasi wychowankowie posiadają wiele podstawowych umiejętności muzycznych, odnoszą sukcesy w wielu konkursach.

Gimnastyka korekcyjna dwa razy w tygodniu , dla dzieci ze skierowaniem od lekarza

Zajęcia sportowe z udziałem trenerów MOS-u raz na 2 tygodnie   Zajęcia sportowe grupa CHEERLEADERS raz w tygodniu wg wyboru rodziców dzieci

Szachy raz w tygodniu wg wyboru rodziców dzieci , w danym roku szkolnym.

możliwość udziału :

- W spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców -DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA - Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne. - Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy. - Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi. - Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Oferta dla Rodziców :

 • Zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte, podczas, których mogą oni obserwować postępy swoich dzieci. Organizujemy dni otwarte z psychologiem. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w życiu placówki, angażujemy w prace użyteczne na rzecz grupy.
 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki pod kierunkiem Rady Rodziców
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.

Uroczystości przedszkolne:

Dzień wychowania przedszkolnego Pasowanie na Przedszkolaka Dzień Pluszowego Misia Andrzejkowe wróżby Spotkanie z Mikołajem Wspólne kolędowanie - "Jasełka" Bal Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka Powitanie Wiosny Święto Ziemi Święto Mamy i Taty Dzień Dziecka Dzień sportu Pożegnanie Przedszkola oraz wiele innych okazjonalnych .


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.