os. Albertyńskie 23
31-853 Kraków
tel: 126484509

Wizja

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dokłada się wszelkich starań, aby czuło się kochane, akceptowane    i szczęśliwe; przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Chcemy umożliwić naszym dzieciom obcowanie z prawdziwą sztuką, a akcentując takie wartości edukacyjne, jak twórczość, ekspresja, odczuwanie, przeżywanie, rozumienie, dialog i współdziałanie, chcemy dać dzieciom szansę jej współtworzenia. Nasze przedszkolaki staną się nie tylko odbiorcami sztuki lecz będą chętnie uzewnętrzniały dziecięce przeżycia i uczucia w plastyce, muzyce, tańcu, śpiewie oraz sztuce teatralnej. Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach                      i różnorodnych umiejętnościach. Plastyka, teatr, muzyka i literatura – to wielki skarbiec wartości, z którego będziemy czerpać, by poprzez wszystkie dostępne nam formy oddziaływań, dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka wyzwolić u niego pozytywne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości.


Misja

Przedszkole jest placówką o profilu artystycznym, przyjazną dziecku,przygotowującą go do podjęcia nauki     w szkole, nastawionego na osiąganie sukcesu. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Dzieci korzystają               z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.