ul. Parkowa 14
30-538 Kraków
tel: 122962390

Wizja

W Dworku na Krzemionkach śmiech i wrzawa

zdrowie, kultura i dobra zabawa.

Każdy z nas chętnie do dworku spieszy, 

zabawą i ruchem w ogrodzie się cieszy. 


Misja

  • przekazujemy wartości moralne poprzez kontakt z literaturą dziecięcą;
  • kultywujemy tradycje patriotyczne i zwyczaje ludowe;
  • stwarzamy warunki do poznawania i stosowania przepisów savoir vivre` u;
  • dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie dziecka poprzez stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego dziecka z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego;
  • promujemy zdrowy styl życia;
  • wykorzystujemy na co dzień zabawy ruchowe, gry zespołowe, zabawy terenowe uwzględniające zasady bezpieczeństwa;
  • naszymi walorami są: kompetentna kadra pracowników, bardzo dobre warunki lokalowe, piękny ogród, serdeczna, życzliwa, sprzyjająca dziecku i rodzicom atmosfera;
  • jesteśmy otwarci na propozycje rodziców oraz ich aktywne włączenie się w realizację proponowanych przez nas zadań.