ul. Parkowa 14
30-538 Kraków
tel: 122962390

Oferta

Przedszkole znajduje się w 2 budynkach. Budynek główny przy ul.Parkowej 14, oddział w terenie przy ul.Krzemionki 33. W przedszkolu kładziemy szczególny nacisk na model wychowanka wyposażonego w świadomość swojej tożsamości kulturowej, wyrażającego swoje odczucia w działalności plastycznej i muzycznej inspirowanej przyrodą i sztuką. Mimo, iż budynki powstały ponad 60 lat temu staramy się, aby były ciągle modernizowane i upiększane. Sale dla dzieci są przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier, które rozwijają zainteresowania i zdolności naszych wychowanków. Nasze przedszkole to wyjątkowe miejsce, zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo, w którym grupa rówieśników może się spotkać i wspólnie pobawić. 

W naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna "Żyję zdrowo i wesoło w zgodzie z przyrodą" oraz "Programowanie na dywanie"


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.