al. Artura Grottgera 28
30-043 Kraków
tel: 126336720

Oferta

Przedszkole Nr 75 posiada 100 miejsc, jest czynne w godz. 6.30 do 17.30. Placówka usytuowana jest w dzielnicy Krowodrza, w centrum miasta, gdzie jest niewielki ruch pojazdów mechanicznych. Budynek przedszkola jest dwupoziomowy, znajdują się w nim cztery oddziały przedszkolne(na parterze sale grup młodszych, na piętrze sale grup starszych). Placówka dysponuje bogatą bazą materialną, co umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przedszkole posiada duży ogród usytuowany na tyłach budynku. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Oprócz zajęć programowych przedszkole zapewnia bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, warsztaty ceramiczne, nauka języka angielskiego, nauka tańca towarzyskiego, warsztaty przyrodnicze, gimnastyka korekcyjna, religia. W przedszkolu realizowane są także zajęcia terapeutyczne oraz logopedyczne dla dzieci objętych opieką psychologiczno - pedagogiczną.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.