ul. Ludwinowska 6
30-331 Kraków
tel: 122660510

Wizja

Misją przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Przedszkole wspomaga dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w realizacji ich potrzeb.

Pomagamy dzieciom zrozumieć siebie, innych ludzi i otaczający ich świat.

Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.


Misja

Nasze Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy.

Pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, talenty i postawy wzajemnej tolerancji.

Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.