ul. Ludwinowska 6
30-331 Kraków
tel: 122660510

Oferta

W krakowskiej dzielnicy Dębniki, widać skupisko wysokich drzew- Kasztanowców, tu właśnie znajduje się budynek Samorządowego Przedszkola nr 71 "Pod Kasztanami". Ze względu na swoje położenie placówka posiada łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej. Do przedszkola można dojechać liniami autobusowymi numer 144, 164, 173, 179, 184 oraz tramwajowymi numer 8, 10, 11, 23. Placówka czynna jest od 7:00- 17:00. Posiada charakter integracyjny, cztery grupy: trzy integracyjne i jedna specjalna. Kadra przedszkola to nauczyciele: pedagogiki przedszkolnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapii pedagogicznej i rewalidacji, pedagogiki terapeutycznej, logopeda, psycholog. Placówka zaopatrzona jest w gabinet do terapii indywidualnej (logopeda, psycholog itp.), czynny od poniedziałku do piątku. W przedszkolu znajduje się sala przystosowana do zajęć metodą integracji sensorycznej i rehabilitacji. Placówka współpracuje z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Szkołami Podstawowymi i Szkołami Integracyjnymi i Specjalnymi. Dzieci uczestniczą w zajęciach wychowawczo- dydaktycznych, logopedycznych, terapeutycznych i w miarę możliwości finansowych placówki - w zajęciach dodatkowych (rytmika, taniec towarzyski, gimnastyka korekcyjna, warsztaty artystyczne). Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi biorą udział w zajęciach z dogoterapii. Wychowankowie biorą czynny udział w wycieczkach, olimpiadach sportowych, wyjściach do teatru, domów kultury; startują w konkursach plastycznych, recytatorskich, teatralnych. Zajęcia dla dzieci organizowane są w zależności od możliwości finansowych placówki i potrzeb dzieci w danym roku szkolnym. Szczegółowe informacje na stronie internetowej przedszkola. Serdecznie zapraszamy.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.