ul. Józefa Mackiewicza 15
31-214 Kraków
tel: 124155666

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  • Zajęcia bezpłatne
    • Religia
    • Rytmika
    • Taniec towarzyski
    • Język angielski

Informacja o zajęciach dodatkowych jest ważna dla rodziców. Można ją znaleźć na stronie www przedszkola

Szerszy opis oferty zajęć dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej przedszkola. Można ją też znaleźć tu w komentarzu dyrektora przedszkola.

W ramach podstawy programowej dzieci korzystają z następujących dodatkowych zajęć: język angielski, rytmika, zajęcia ruchowo-taneczne. 

Dodatkowo istnieje możliwość uruchomienia zajęć popołudniowych, odpłatnych: sportowych (piłka nożna, aigido), baletowych, tanecznych, a na wniosek grup rodziców zainteresowanych inną formą aktywności dzieci, także zajęć plastycznych i ceramicznych.